FRATRÆD KODEKS

Ønsker din virksomhed at fratræde advokatKODEKS, så kontakt os.

Mail: KODEKS@DANSKEADVOKATER.DK
TEL. 33 43 70 00

For at fratræde advokatKODEKS skal I desuden tage advokatKODEKS logo af jeres hjemmeside. Når I er fratrådt, må I ikke bruge ordningen i jeres markedsføring.