ADVOKATKODEKS FAVNER BÅDE STORE OG SMÅ

Målet er, at advokatKODEKS’ anbefalinger skal være en naturlig del af hverdagen for alle danske advokater. Men måden, hvorpå en virksomhed med 10 ansatte arbejder meningsfuldt med samfundsansvar, er indlysende anderledes, end fremgangsmåden for virksomheden med 500 ansatte. AdvokatKODEKS giver plads til, at virksomheden vælger en form, der passer til virksomhedens størrelse og organisation.

Se den samlede liste over danske advokater, der har tiltrådt advokatKODEKS