”BRANCHENS OMDØMME SKAL HELT TIL TOPS”

advokatKODEKS er sat i verden for at synliggøre danske advokaters værdiskabende initiativer og bidrag til samfundet. Vi ønsker at branchens omdømme skal helt til tops, men også at gøre os fortjent til omverdenens tillid. Advokaten er betroet en særlig rolle i samfundet, og den vil vi leve op til:

”Advokaters nøgleposition i retssamfundet forpligter. Det er derfor vigtigt, at advokaters virksomhed hviler på klare værdier, der understreger branchens ønske om at være sig sit samfundsansvar bevidst og altid gøre sig fortjent til omverdenens tillid. Dette kodeks er en ramme for de værdier, som branchen ønsker at arbejde og være kendt for”, siger næstformand for Danske Advokaters bestyrelse, Klavs Gravesen fra Horten, som har været formand for den arbejdsgruppe, der har formuleret advokatKODEKS.

AdvokatKODEKS sætter fokus på mangfoldige måder at praktisere samfundssind, og de gode eksempler pibler frem. Advokatvirksomheder, der har tiltrådt advokatKODEKS, viser på deres hjemmeside, at de arbejder efter advokatKODEKS og oplyser, hvilke mål og retningslinjer de har sat.

”Kodeksets værdier retter sig mod kunder, medarbejdere og offentligheden. Det handler om medarbejdervendte værdier om god ledelse og diversitet, men også generelle værdier om etik, socialt ansvar samt åbenhed og gennemsigtighed”, uddyber Klavs Gravesen.

Branchen hilser initiativet velkommen

Branchen har taget så godt imod initiativet, og advokatKODEKS omfatter nu knap 4000 ansatte  i advokatbranchen; det glæder Klavs Gravesen:

”Hos Danske Advokater har vi en klar forventning om, at ordningen vil blive en succes. Kodekset vil på sigt blive en garanti for kunder, således at når de møder en advokatvirksomhed, der har tiltrådt ordningen, så ved kunderne, at de har med en virksomhed at gøre, som arbejder for at fastholde og udvikle vores samfund til nytte for alle virksomheder, borgere, ressourcesvage såvel som ressourcestærke”, understreger Klavs Gravesen.