CASES

Åbenhed

Åbenhed kendetegner advokatvirksomheden, der ønsker omverdenens tillid. Åbenhed fremmer kvalitet og udvikling – værdiskabelse til gavn for kunderne. Åbenhed er en nøgle til god ledelse, der hviler på tillid og respekt. Åbenhed kan forebygge fordomme.

Advokatvirksomheden skal tilstræbe åbenhed og gennemsigtighed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i advokatens relation til kunden. På samme måde skal advokatvirksomheden leve op til de advokatetiske reglers krav om oplysningspligt og sikre, at kunden altid har det bedst mulige afsæt for sit køb af advokatrådgivning.

Gennemsigtighed indebærer, at advokatvirksomheden åbent og klart giver offentligheden relevante oplysninger om værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sit arbejde med åbenhed og gennemsigtighed over for kunder, medarbejdere og samfundet

 

Foto: Colourbox.com