CASES

Kulturel diversitet styrker konkurrenceevnen

Diversitet på arbejdspladsen er god forretning, ikke mindst når man skal starte advokatkontor i en  bydel med en etnisk sammensætning, der ikke matcher medarbejdersammensætningen i et typisk dansk advokatdomicil.

Da et advokatkontor i Odense i 2014 startede filial i bydelen Vollsmose, indgik advokaterne derfor aftale med fem jurastuderende, som skulle tage imod kunder på kontoret tre timer om ugen.  De jurastuderende reflekterer den etniske sammensætning i området og står for den indledende behandling af kundehenvendelserne.

Advokatvirksomheden lægger vægt på personlig og nærværende bistand til sine klienter, og derfor er de studerendes kulturelle baggrund og fremmedsproglige færdigheder værdifulde kompetencer i forhold til at drive forretning i bydelen. Kontoret er desuden bemandet af advokatfuldmægtig med tyrkisk baggrund.

 

Foto: Colourbox.com