CASES

Forbrugerne er med til at sikre etik og koncept

Medlemmer af Danske BOLIGadvokater har frivilligt underlagt sig en ekstern kontrol af, om de overholder foreningens koncepter og særlig etiske regler og retningslinjer, som ligger udover de advokatetiske regler.

Der gennemføres årligt audit blandt medlemmerne. Kontrollen med, at de enkelte medlemmer overholder konceptet og de etiske regler, udøves af et særligt udvalg bestående af højst 3 bestyrelsesmedlemmer samt et medlem udpeget af Forbrugerrådet.

Udvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om sanktion efter foreningens vedtægter, som bl.a. rummer mulighed for eksklusion.

 

Foto: Colourbox.com