CASES

Pape roser advokatKODEKS

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ser positivt på Danske Advokaters nye branchekodeks:

”Advokater spiller en meget vigtig samfundsmæssig rolle. Derfor er de også underlagt en meget stram regulering med retsplejeloven og de advokatetiske regler, og sådan bør det også være. Det er meget positivt, at advokatbranchen selv iværksætter et kodeks, så borgere og virksomheder kan se, hvilke etiske værdier de advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS, arbejder med. Advokatens rolle i retssamfundet er helt central, og det forpligter naturligvis. Derfor glæder jeg mig til at følge arbejdet i advokatKODEKS, som jeg mener bygger på nogle fornuftige samfundsansvarlige værdier”.