CASES

Tidligere landsdommer for bordenden når det knirker i etikken

Hos en større dansk advokatvirksomhed har man fastlagt et sæt interne procedurer og et fintmasket kvalitetssikringssystem. Hvis der er tvivl om en interessekonflikt, bliver spørgsmålet behandlet i virksomhedens interne konflikt- og etikudvalg, hvor videnpartner og en tidligere landsdommer er formand.

Samtidig har advokatvirksomheden oprettet en mulighed for at klage over et sagsforløb eller en advokat, hvor man kan skrive til en særlig klage e-mail. På den måde gives der mulighed for at klage uden at skulle i direkte konfrontation med den advokat, der har arbejdet med sagen.

 

Foto: Colourbox.com