CASES

Den moderne MUS-samtale

En jysk advokatvirksomhed har skabt en nytænkende MUS-samtale, som giver en positiv oplevelse, samtidig med at den har udviklet virksomheden.

MUS-samtalen består af flere dele, hvor den første er at læse en bestemt bog, som omhandler de universelle sandheder, man møder gennem livet.

Derudover får hver medarbejder udleveret et skema til forbedringer af virksomheden. Skemaet udfyldes og hænges efterfølgende op i virksomheden, så medarbejderne kan se hinandens idéer.

Som sidste element inden den egentlige MUS-samtale bliver hver medarbejder bedt om at tage en personlighedstest, som definerede medarbejderens profiltype. Resultaterne bliver hængt op i virksomheden, så medarbejderne kan se både sin egen og sine kollegaers profiltype.

Selve samtalen forgår heller ikke på den traditionelle måde på chefens kontor. I stedet bliver hver medarbejder inviteret på en gåtur i naturen til en mere uformel snak.

Her drøftets, hvad medarbejderen har fået ud af at læse bogen samt resultatet af personlighedstesten, og det diskuteres, hvordan stærke og svage sider kan udnyttes bedre i virksomheden. Sidste del af snakken er en drøftelse af forbedringsskemaet og medarbejderens syn på virksomheden.

Resultatet er et større engagement og motivation blandt medarbejderne samt en tro på, at de kan være med til at skabe nye ting og udvikle virksomheden.

 

Foto: Colourbox.com