CASES

Dedikeret tid til frivilligt og pro bono arbejde

CSR (Corporate Social Responsibility) kan tænkes ind i forretningsstrategien ved at give virksomhedens medarbejdere mulighed for at deltage i samfundsgavnlige aktiviteter i form af frivilligt arbejde.

Det gør en advokatvirksomhed med 12 medarbejdere lokalt forankret i Køge og Ringsted ved at opfordre sine medarbejdere til frivilligt arbejde i lokale ulønnede bestyrelser. Advokatvirksomheden stiller arbejdstid til rådighed for det frivillige arbejde. Virksomheden yder desuden offentlig retshjælp, påtager sig sager under fri proces og afholder gratis kurser og foredrag om juridiske emner.

Medarbejderne engagerer sig i opgaver, der reflekterer egne interesser og opbygger dermed også netværk og kompetencer inden for deres område. Fx er en advokat med speciale i ægteskabssager frivillig rådgiver i Maryfondens projekt ”Råd til Livet”, som tilbyder voldsramte kvinder økonomisk, juridisk og social rådgivning, som støtter og styrker kvinderne i at tage det første svære skridt mod et liv uden vold.

Foto: Colourbox.com