CASES

Familieiværksætteri version 3.0

I Skanderborg Kommune hjælpes de førstegangsfødende til en god og tryg start på livet som familie.

Advokat Paul Lorenzen fra Advokatfirmaet Adelgade 78 er med på rådgiverholdet. Alle kommunens førstegangsfødende tilbydes et ”iværksætterkursus” og rådgives af jordemoderen, sundhedsplejersken og advokaten gennem en række små ”gå hjem-møder”.

”Det er sjovt at være med. I 2017 har jeg haft 6 forløb og derved rådgivet ca. 60 familier”,  fortæller Paul Lorenzen. De emner, som drøftes, udløser en del debat, ”mange af deltagerne har ikke tænkt over fremtidens forpligtelser som familie før nu, hvor den vordende mor er højgravid”.

Det at få et barn ændrer på mange forhold for barnets forældre, og der er mange ting, der skal tages højde for. De store spørgsmål har fokus på, hvordan man sikrer den nye familie, barnet og forældrene sammen og hver for sig. Advokaterne i Adelgade giver input om familieøkonomi, forældreret, testamente, samlivsformer og generelt om de emner, som skaber en tryg fremtid for familien.

”Der er rigtig fin overensstemmelse mellem tankerne bag advokatKODEKS og vores måde at drive advokatvirksomhed på. Vi har et medansvar for det lokalsamfund, vi er en del af, og ved at være en aktiv medspiller opstår der et tillidsforhold, som er med til at underbygge vores position som betroet rådgiver”, understreger Paul Lorenzen.

 

Foto: Colourbox.com