CASES

Målrettet arbejde med Samfundsansvar

Kromann Reumert har klare, ambitiøse målsætninger for deres CSR-initiativer, der er stærk integreret i virksomhedens kultur og daglige arbejde.

Kromann Reumert har systematisk indarbejdet alle værdierne i advokatKODEKS i virksomhedens daglige CSR-arbejde. Virksomheden laver et omfattende pro bono arbejde. Desuden har virksomheden en lang række sponsorater, der tilgodeser udsatte børn. Kromann Reumert har også en erklæret politik om hele tiden at dele deres viden med omverdenen. Et eksempel på det er, at virksomheden har etableret et forum, hvor jurastuderende kan få råd og vejledning hos de ansatte.

Alle disse initiativer gør, at Kromann Reumert er en meget flot repræsentant for de værdier, der ligger i branchens advokatKODEKS, og modtog derfor førstepræmien i Dreyers Pris 2016.

Kromann Reumert har arbejdet strategisk med CSR siden 2008 og netop indsendt deres rapport ”Citizenship” – den syvende af sin art, hvor de beskriver alle deres CSR initiativer.

Læs mere om Kromann Reumerts CSR initiativer og hent rapporten på virksomhedens hjemmeside.

Foto: Kromann Reumert modtager førstepræmien i Dreyers Pris 2016