CASES

Skoleprojekt baner vejen for uddannelse

Plesner har valgt at indgå i længerevarende samarbejder med udvalgte udskolingsklasser på to skoler fra Nørrebro i København. Med skoleprojektet gør Plesner en indsats for at hjælpe og motivere unge til at tage en uddannelse på skoler, hvor der er en stor koncentration af nydanskere.

Plesner følger udvalgte 7. klasser frem til deres afgang. Med månedlige møder, workshops, virksomhedsbesøg og coaching forsøger virksomhedens ansatte at hjælpe og inspirere eleverne og at fokusere på de mange muligheder videreuddannelse kan give.

Projekterne på de to skoler kører med en advokat fra Plesner som tovholder på hver skole. Samarbejdet omfatter også ’mønsterbrydere’, der typisk er af anden etnisk herkomst og fungerer som rollemodeller for eleverne, og bidrager med deres personlige historier om at bryde den sociale arv.

Plesner modtog tredjepræmien i Dreyers Pris 2016 for sin indsats.