SÅDAN KODEKS

Her på www.advokatkodeks.dk finder du eksempler på, hvordan danske advokatvirksomheder lever op til de emner, der er beskrevet i advokatKODEKS. Der er en mangfoldighed af historier, der på hver sin måde fortæller, hvordan advokatKODEKS udfolder sig i den enkelte advokatvirksomhed.

Du finder også en oversigt over de advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS.

Når advokatKODEKS har opnået en pæn tilslutning og genkendelse i markedet, vil listen fungere som søgenøgle for kunder, der ønsker at finde en advokatvirksomhed med advokatKODEKS.

Advokatvirksomheder, der har tiltrådt advokatKODEKS, viser på deres hjemmeside, at de arbejder efter advokatKODEKS og oplyser, hvilke mål og retningslinjer de har sat for de fem elementer. Kun advokatvirksomheder, der har tiltrådt advokatKODEKS, har ret til at anvende det særlige logo på deres hjemmeside og andet materiale.

Tag et tjek på om din advokatvirksomhed allerede opfylder de krav, der stilles til advokatKODEKS. Du har også mulighed for at tiltræde advokatKODEKS, men det kræver, at du er medlem af Danske Advokater eller melder dig ind i brancheforeningen.