FAQ

Her kan du se de mest almindelige spørgsmål til advokatKODEKS. Har du et andet spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Mail: KODEKS@DANSKEADVOKATER.DK
TEL. 33 43 70 00

Hvad betyder ”advokatKODEKS”?

advokatKODEKS er en frivillig ordning for advokatvirksomheder, der sætter fokus på advokatens samfundsgavnlige aktiviteter. En advokat, som er tiltrådt advokatKODEKS, har forpligtet sig til at arbejde for principperne: åbenhed, etik, ledelse, socialt ansvar og diversitet samt at fortælle, hvilken indsats virksomheden gør for at fremme principperne.

Hvilken værdi får en kunde af, at en advokatvirksomhed har tiltrådt?

Som kunde kan du forvente større åbenhed om alt lige fra kerneydelser og prispolitik til ledelse og organisation. Du kan desuden se de værdisæt, virksomheden arbejder med indenfor etik, ledelse, socialt ansvar og diversitet.

Hvorfor er det nødvendigt med et advokatKODEKS?

Advokaten indtager en nøgleposition for borgernes retssikkerhed og som betroet rådgiver for erhvervslivet. Denne nøgleposition forpligter. Med advokatKODEKS sætter vi fokus på advokatens samfundsansvar. Det handler om større åbenhed og gennemsigtighed hos de enkelte virksomheder og branchen som helhed, men også om etik, god ledelse, socialt ansvar og diversitet.

Kommer advokatKODEKS ikke i konflikt med de ”advokatetiske regler”?

Advokaters virke er i dag reguleret gennem retsplejeloven og de advokatetiske regler, som stiller en række særskilte krav til advokaterne. Kodekset har ikke indvirkning på disse krav, men skal sideløbende signalere advokatvirksomhedernes bredere samfundsansvar.

Hvilken værdi får en advokatvirksomhed af at tiltræde?

advokatKODEKS synliggør, hvem der arbejder systematisk med kodeksets værdier. Det har betydning for kunderne og i forhold til at tiltrække højuddannet arbejdskraft.  Når advokatKODEKS har opnået en pæn tilslutning og genkendelse i markedet, vil listen  over advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS, fungere som søgenøgle for kunder, der ønsker at finde en advokatvirksomhed med advokatKODEKS.

Er Danske Advokater ved at indføre en generel certificering for brancheforeningens medlemsvirksomheder?

advokatKODEKS er ikke en certificering, men en frivillig ordning for medlemsvirksomheder, der aktivt ønsker at arbejde med de områder, der er omfattet af advokatKODEKS. Alle medlemsvirksomheder kan deltage, og det er op til det enkelte medlem at fortælle omverdenen om det eller om de specifikke områder, de har valgt at arbejde med.

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg mener, en advokatvirksomhed eller en advokat ikke efterlever intentionerne i kodekset?

Skriv til kodeks@danskeadvokater, hvis en advokatvirksomhed eller en advokat efter din mening ikke efterlever intentionerne i advokatKODEKS.

Hvem kan tiltræde advokatKODEKS?

Medlemmer af Danske Advokater kan tiltræde kodekset. Det er kun virksomhedens politiske kontaktperson, der kan tiltræde på virksomhedens vegne. Det er frivilligt og gratis at tiltræde advokatKODEKS.

Hvilke oplysninger fra advokatKODEKS bliver offentliggjort?

Når din virksomhed er tiltrådt, vil dit virksomhedsnavn fremgå i en oversigt over de advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS. Vi offentliggør ikke andre oplysninger, du angiver, når du tiltræder advokatKODEKS. Oplysningerne om målsætninger og metoder er ene og alene til internt brug i virksomheden. I skal selv sørge for at vise på jeres hjemmeside, at I arbejder efter advokatKODEKS og oplyse, hvilke mål og retningslinjer I har i jeres arbejde med principperne.

Hvordan evalueres virksomhedernes arbejde med advokatKODEKS?

Advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig branchens kodeks, skal oplyse om, hvordan de lever op til kodekset. Det sker årligt ved en enkel indberetning til Danske Advokater om realiseringen af de fem anbefalinger – første gang i 2017. Indberetningen sker efter ”følg eller forklar”-princippet. Det betyder, at advokatvirksomheden skal forklare, hvis virksomheden helt eller delvis ikke har efterlevet kodekset.

Hvordan fratræder jeg advokatKODEKS ?

Ønsker din virksomhed at fratræde advokatKODEKS, så kontakt os. Mail: KODEKS@DANSKEADVOKATER.DK
TEL. 33 43 70 00
For at fratræde advokatKODEKS skal I desuden tage advokatKODEKS logo af jeres hjemmeside. Når I er fratrådt, må I ikke bruge ordningen i jeres markedsføring.

Download FAQ som PDF