TJEK KODEKS

Her kan du se de emner, en advokatvirksomhed skal tage stilling til, når den tiltræder advokatKODEKS.

Du vil blive præsenteret for 6 skemaer, som er til INSPIRATION. Eksemplerne er hentet blandt danske advokatvirksomheder.

Eksemplerne er ikke udtryk for, at det netop er disse aktiviteter, alle advokatvirksomheder skal gennemføre. Det er helt op til den enkelte advokatvirksomhed at fastlægge, hvilke aktiviteter virksomheden vil gennemføre inden for de forskellige kategorier.

Det er frivilligt og gratis at tiltræde advokatKODEKS.

DET ER KUN VIRKSOMHEDENS POLITISKE KONTAKTPERSON, DER KAN LOGGE PÅ OG TILTRÆDE PÅ VIRKSOMHEDENS VEGNE

Her kan du se emner, som andre advokatvirksomheder arbejder med. Du kan bruge emnerne som inspiration til din egen indsats.

Login og tiltræd KODEKS