KROMANN REUMERT VINDER DANSKE ADVOKATERS DREYERS PRIS

Tre advokatvirksomheder, Kromann Reumert, Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmesen og Plesner, blev hædret på Danske Advokaters kongres for deres store samfundsansvar. Alle har de tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS, der bygger på disse værdier:

Førstepræmien blev vundet af Kromann Reumert, der systematisk har indarbejdet alle værdierne i virksomhedens daglige CSR-arbejde. Virksomheden laver et omfattende pro bono arbejde. Desuden har virksomheden en lang række sponsorater, der tilgodeser udsatte børn. Kromann Reumert har også en erklæret politik om hele tiden at dele deres viden med omverdenen. Et eksempel på det er, at virksomheden har etableret et forum, hvor jurastuderende kan få råd og vejledning hos de ansatte.

kromann-reumert-dreyers-prisen-2016

Alle disse initiativer gør, at Kromann Reumert er en meget flot repræsentant for de værdier, der ligger i branchens advokatKODEKS – ikke mindst fordi Kromann Reumert har klare, ambitiøse målsætninger for deres CSR-initiativer, der er stærk integreret i virksomhedens kultur og daglige arbejde.

aase-gahner-klemmesen-dreyers-prisen-2016

Andenpræmien fik Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmesen, der laver et helt unikt socialt arbejde med kriseramte kvinder i lokalområdet. Faktisk var virksomheden med til at etablere Hjørring Krisecenter for 25 år siden. Derudover er virksomheden engageret i Danske Flygtningehjælps rådgivning i Hjørring, og advokatfirmaet er også ofte at finde i den lokale advokatvagt. Indsatsen afspejler på smuk vis en del af advokatbranchens DNA og ånden i advokatKODEKS’et.

plesner-dreyers-prisen-2016

Tredjepræmien gik til Plesner, der med ”skoleprojektet” gør en kæmpe indsat for at hjælpe og motivere unge til at tage en uddannelse på skoler, hvor der er en stor koncentration af nydanskere. Med månedlige møder, workshops, virksomhedsbesøg og coaching forsøger virksomhedens ansatte at hjælpe, inspirere og motivere folkeskolelever til at få en ungdomsuddannelse. Plesner følger udvalgte 7 klasser frem til deres afgang på to skoler fra Nørrebro i København. Virksomhedens indsats er ganske enkelt et flot eksempel på advokatbranchens samfundsansvar.