OVERSIGT OVER TILTRÅDTE ADVOKATER NU TILGÆNGELIG

AdvokatKODEKS vinder større og større indpas hos danske advokater. På landsplan er 52 advokatvirksomheder allerede tiltrådt advokatKODEKS. De repræsenterer over 3.500 ansatte og knap 2.000 jurister.

Den samlede liste over danske advokater, der er tiltrådt advokatKODEKS er nu tilgængelig på www.advokatkodeks.dk. Listen offentligøres for at skabe større gennemsigtighed. Nu kan kunderne gå ind og se hvilke advokater, der arbejder ud fra advokatKODEKS’ anbefalinger.

Målet er ikke nået

Målet er selvfølgelig ikke nået, selvom 52 advokatvirksomheder er tiltrådt advokatKODEKS, men det er et stort skridt i den rigtige retning.

AdvokatKODEKS’ anbefalinger skal være en naturlig del af hverdagen for alle danske advokater.

Vi, som advokatbranche, er meget glade for, at så mange gerne vil være med til at redefinere branchen og bringe danske advokater ind i en ny tidsalder med større åbenhed og gennemsigtighed for kunderne om vores arbejde.