SYNLIGT SAMFUNDSANSVAR

Som medlem af Danske Advokater kan du nemt og enkelt tiltræde advokatKODEKS. Ved tiltrædelse bliver du præsenteret for en række online-skemaer, hvor du kan anføre, hvordan du arbejder med de fem principper: åbenhed, socialt ansvar, etiske dilemmaer, moderne ledelse og diversitet.

Hvorfor skal jeg tiltræde?

Du skal tiltræde, hvis du vil arbejde for at forbedre din markedsposition i forhold til andre rådgivere, og hvis du vil være med til at løfte dit eget og branchens image. Som medlem af advokatKODEKS synliggør du branchens unikke position og DNA: uafhængigheden, den høje faglighed, samfundsnytten og den værdi, advokatKODEKS giver kunder og samfundet generelt med udgangspunkt i netop din virksomhed.